Sdílej Porzellanikon s přáteli

Navigation

Ochrana údajů

Prohlášení o ochranně dat
Využívání našich internetových stránek je zpravidla možné bez udání osobních údajů.. Pokud jsou na našich stránkách požadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytovány dále třetím osobách.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (například při emailové komunikaci) může představovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před zásahem třetí stranou není možná.

Využívání povinně uvedených kontaktních údajů v tiráži třetími osoba k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů je striktně zakázáno. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovné právo na právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, jako spam.

Prohlášení o ochraně dat pro užívání Facebook-Plugins (Like-Button)
Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebook na naší stránce poznáte podle loga Facebook nebo na „Like-Buttom“ („Líbí se mi“) Přehled pluginů Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naši stánku, vytvoří plugin přímé spojení mezi prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tím obdrží informaci, že jste se svojí IP navštívili naši stránku. Pokud kliknete na Facebook „Like-Button“, po dobu kdy jste přihlášeni na účtu Facebook, mohou se obsahy naší stránky propojit s Vaším facebookovým profilem. Tímto může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému kontu. Upozorňujeme na to, že jakožto poskytovatel stránek nezískáváme žádné zprávy o obsahu převedených dat, jako i o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace o prohlášení o ochraně dat ze strany Facebooku naleznete na: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval návštěvu našich internetových stránek k Vašemu uživatelskému kontu Facebook, odhlaste se prosím.

Informace, smazání, zablokování
Máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních datech, jejich původ a příjemce a účel zpracování dat, tak i právo na korekci těchto dat, blokování nebo vymazání. V této věci a s dalšími otázkami ve spojitosti s osobními údaji se můžete kdykoli na nás obrátit na uvedené adresy v tyráži (Impressum) poskytovatele internetových stránek.

Tato stránka používá Piwik, open-source software ke statistickému vyhodnocování návštěvnických přístupů. Piwik používá tzv. „cookies“, textová data, která jsou ukládána do vašeho počítače a která umožňují analýzu používání internetových stránek. Ty, přes cookie vytvořené informace o vašem používání této internetové nabídky, jsou ukládány na server poskytovatele v Německu. IP adresa je ihned po jejím zpracování a před uložením uchována v anonymizována. Instalaci cookies můžete zamezit prostřednictvím odpovídacího nastavení Vašeho softwaru pro internetové prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu.