Sdílej Porzellanikon s přáteli

Kompletní bezbariérový přístup a inkluze v místě Hohenberg a.d. Eger

Doba trvání projektu: od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2022

Pohled na výstavu v Hohenbergu a.d. Eger
Pohled na výstavu v Hohenbergu a.d. Eger

Popis projektu:
Výstavy Porzellanikonu v místě Hohenberg a.d. Eger se mají stát zcela bezbariérové a inkluzivní. Cílem projektu je umožnit všem návštěvníkům plnou kulturní účast a návštěvu plnou zážitků. Do konce prosince 2022 budou pro návštěvníky za tímto účelem zpracovány a vytvořeny další nabídky. Zohlední jak potřeby lidí s různým postižením, tak potřeby mnoha českých návštěvníků. Mezi plánovaná opatření patří například vývoj bezbariérového multimediálního průvodce, který poskytne první digitální naváděcí systém a vícejazyčné informace. Tento digitální průvodce nabídne prohlídku výstavou a zavede k 20 highlight objektům. Tyto objekty budou návštěvníkům nejen popsány, ale stanou se díky vyprávěným příběhům živé a hmatatelné. Dalšími ústředními body projektu jsou optimalizace stávajícího naváděcího systému pro všechny návštěvníky doplněné o potřeby pro zrakově postižené nebo nevidomé návštěvníky, jakož i poskytování všech předchozích a nových informací o výstavách v češtině a další důležité body v rámci projektu.