Sdílej Porzellanikon s přáteli

CerDee

(Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging)

Doba trvání projektu: 1. května 2019 až 30. dubna 2022

Popis projektu: Přibližně půl milionu lidí pracuje v průmyslové výrobě v stolním, kachlovém nebo sanitárním průmyslu, ale také v sektoru umění a řemesel, zejména v malých podnicích. Koncept „CerDee“ vytvořený porcelánovou ikonou má za cíl propojit všechny tyto tvůrčí herce, jako jsou návrháři a umělci z regionů s keramickým a porcelánovým spojením. Vytvářením národních a speciálních programů jsou jejich aktivity podporovány až k nezávislosti. Protože tito hráči jsou ekonomicky pod tlakem globálního keramického průmyslu se zaměřením na levnou výrobu, měla by být jejich ekonomická výkonnost optimalizována prostřednictvím nadnárodní spolupráce. Projekt také přispěje ke zlepšení globální konkurenceschopnosti evropského designu založeného na regionálních tradicích a požadavcích mezinárodního trhu.

Na web CerDee: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CerDee.html 

1. trh porcelánu v Hohenbergu a. d. Eger od 31. července do 1. srpna 2021

Uzávěrka přihlášek: do 31. května 2021

Porzellanikon - státní muzeum porcelánu, jako hlavní partner probíhajícího evropského projektu CerDee, plánuje letos zahájit nový mezinárodní trh s porcelánem a dlouhodobě jej etablovat. Dějištěm dvoudenní akce bude místo Porzellanikon v Hohenbergu a. d. Eger. Cílem je zaměřit se na moderní, mladý porcelán a uspořádat akci s vybranými účastníky/účastnicemi. Poprvé se nový trh s porcelánem uskuteční od 31. července do 1. srpna 2021.

Zájemci/zájemkyně mohou podat přihlášku k účasti na trhu do pondělí 31. května 2021 včetně. Počet účastníků je omezen na 25. Hodnocení a výběr účastníků/účastnic provádí porota složená z umělců/umělkyň, designerů/designérek, znalců/znalkyň a lektorů z branže.

Přihlášku a podmínky účasti naleznete zde.

CERAMIC STORIES - SOUTĚŽ KRÁTKÝCH FILMŮ

Lhůta pro podání přihlášky: 15. října 2021, 13.00 hodin.

Za podpory partnerů projektu vyhlásilo Mezinárodní muzeum keramiky ve Faenze společně s Porzellanikonem soutěž krátkých filmů. Soutěž je určena mladým a nadějným filmařům, kteří přijmou výzvu a natočí dvouminutový film o keramice. Hledají se kreativní nápady, které tematizují a reflektují výrobu keramiky, keramické výrobky nebo přítomnost keramiky v každodenním životě. Vítězný film se stane součástí nové a inovativní marketingové a komunikační strategie, která bude vypracována všemi partnery v rámci CerDee. Bude sloužit jako informační a propagační film pro partnerské regiony a bude prezentovat jak dlouhou a bohatou tradici keramiky, tak perspektivní potenciál, který práce s keramikou nabízí. 

Kliknutím sem získáte přihlášku a podmínky účasti.