Sdílej Porzellanikon s přáteli

Německo-česká putovní výstava jako přeshraniční propagační akce ke speciální tematické výstavě
"Luxus, wellness, vysoká společnost – porcelán z Čech" (pracovní název)

Réchaud s výhledem na Karlovy Vary
Porcelánka Fischer & Reichenbach, Pirkenhammer, kolem roku 1830, Porcelán, malba na glazuře, zlacená
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Inv. No. 10.769 a-d
© Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Réchaud s výhledem na Karlovy Vary Porcelánka Fischer & Reichenbach, Pirkenhammer, kolem roku 1830, Porcelán, malba na glazuře, zlacená Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Inv. No. 10.769 a-d © Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Doba trvání projektu: 1. duben 2021 - 30. červen 2022

Porzellanikon – státní muzeum porcelánu připravuje na rok 2023 speciální tematickou výstavu s názvem "Luxus, wellness, vysoká společnost – porcelán z Čech". Pobočka v Hohenbergu an der Eger představí český porcelán z doby jeho největšího rozkvětu v 19. století. Speciální tematická výstava je koncipována jako přeshraniční projekt a bude příspěvkem Porzellanikonu k "Bavorsko-českým týdnům přátelství Selb Aš 23".

Na tuto mezinárodní tematickou výstavu bude propagačně upozorňovat malá putovní výstava na vybraných místech v Německu a v České republice již v roce 2022. Spolu se Západočeským muzeem v Plzni je cílem tohoto společného marketingového projektu přiblížit prostřednictvím vybraných exponátů barevnou a tvarovou rozmanitost českého porcelánu. Prostřednictvím živě vyprávěných příběhů pak upozornit na atraktivitu tématu a podpořit tak návštěvu tematické výstavy "Luxus, wellness, vysoká společnost – porcelán z Čech" v Porzellanikonu v roce 2023. Na přelomu ledna a února 2022 se putovní výstava vydá na několik zastávek v České republice (okresy Karlovy Vary a Plzeň) a v Německu (Sasko, Durynsko, Horní Franky, Horní Falc). Putovní výstava se zároveň vydá po stopách společné porcelánové tradice, zejména v regionech Horních Franků a Čech. Pro oba regiony znamenal porcelán sjednocující produkt, který se tak opět dostává do centra pozornosti veřejnosti. Cílem je oživit a upevnit společnou tradici porcelánu a posílit tak vazby mezi regiony. Projekt oživuje a podporuje společné kulturní, turistické a hospodářské tradice.

Projekt se uskuteční díky laskavé podpoře

Logos-Ziel-ETZ-EU-EE