Sdílej Porzellanikon s přáteli

CERA-DEST – Ceramic destinations for sustainable tourism

CERA-DEST – Ceramic destinations for sustainable tourism

Cílem projektu bylo vytvoření nové, konkurenceschopné a stálé turistické nabídky pro evropskou Cestu keramiky. Prostřednictvím tohoto produktu má dojít v budoucnu k lepšímu obchodnímu využití evropských míst keramického průmyslu i keramického dědictví tohoto regionu.

Společně s partnerskými obcemi Limoges (FR), Stoke-on-Trent (UK), Faenza (IT), Delft (NL), Höhr-Grenzhausen (GER) und Anderen Limited (UK) byly vyvinuty turistické balíčky pro různé cílové skupiny a vytvořeny cesty pro uplatnění na trhu, které regiony propagují a jejichž atraktivitu posilují jak v Evropě, tak v Asii.