Sdílej Porzellanikon s přáteli

Disclaimer

Ručení za obsahy
Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst-.1 TMG odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatelé služeb však povinni, přenesené nebo uložené cizí informace monitorovat nebo pátrat po skutečnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo blokování užívání informací podle všeobecných práv tímto zůstává nedotčené. Příslušná odpovědnost je však možná až od okamžiku známosti konkrétního porušení práva. Po zveřejnění odpovídajícího porušení práv neprodleně tyto obsahy odstraníme.

Odpovědnost za linky
Naše nabídka obsahuje externí odkazy na webové stránky třetích osob, na jejíž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za takové obsahy odpovídat. Za obsahy spárovaných stránek je odpovědný vždy poskytovatel nebo provozovatel těch kterých stránek. Propojené stránky odkazy byly v době propojení prověřeny ve spojitosti s možnými právní přestupky. Protiprávní obsahy nebyly v době propojení známé. Permanentní obsahová kontrola propojených internetových stránek však není bez konkrétních důvodů porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva jsme připraveni takové odkazy bez prodlení odstranit.

Autorské právo
Obsahy vytvořené provozovatelem internetových stránek a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožení, přepracování, rozšiřování a každý způsob zpeněžení mimo hranice autorského práva vyžaduje písemného souhlasu toho kterého autora popř. zhotovitele. Stažení a kopírování této stránky je dovoleno pouze pro soukromé účely, nikoli pak pro komerční využití. Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny provozovatelem, je třeba dodržet autorské právo třetí osoby. Zejména obsahy třetích osob jsou jako takové označeny. Pokud i přesto narazíte na porušení autorského práva, prosíme tímto o odpovídající upozornění. V případě zjištění porušení práva, jsme připraveni ihned odpovídající obsahy odstranit.