Sdílej Porzellanikon s přáteli

  • Témata, trendy, tendence

  • Témata, trendy, tendence

Navigation

Témata, trendy, tendence

Témata, trendy, tendence – Německý porcelánový průmysl 1989-2014
Témata, trendy, tendence
Prostřená tabule v oddělení „Témata, trendy, tendence“
Prostřená tabule v oddělení „Témata, trendy, tendence“
„Témata, trendy, tendence“
„Témata, trendy, tendence“

NĚMECKÝ PORCELÁNOVÝ PRŮMYSL 1989-2014

V posledních 25. letech nachází německý porcelánový průmysl nové cesty ve formě, v barvě a životním stylu. Odpovědí odvětví na strukturální změny této doby jsou kreativní a inovativní nápady. Obor zachovává tradice, navrhuje nové luxusní produkty, přesvědčuje funkčním designem a usměrňuje svoji produkci podle ekologických hledisek.

Nové oddělení „Témata, trendy, tendence“ se vydává po stopách charakteru porcelánu posledních pětadvaceti let a přestavuje v různých tematických oblastech ty nejdůležitější směry: Rozdílné životní styly – ať opulentní, puritánský, klasický, funkční nebo moderní – se dnes setkávají více než kdy předtím, v neposlední řadě důsledkem migrace. Lidé z jiných kontinentů se stávají součástí společnosti, setkávají se, sdílejí se a spolupracují. Tato rozmanitost je zdrojem inspirace a zrcadlí se s ohledem na formování jednotlivých produktů i světa produktů jako takového.

Evropa stojí ostatně naproti jiným společenským vývojům, což dává podmět ke stále novému zamýšlení se. Patří sem demografická změna. Stárnoucí společnost klade nové a další požadavky na produkt. Integrování a inkluze lidí s postižením je úkol, který si porcelánový průmysl klade s velkou senzibilitou. Pokládání těchto otázek je v současnosti novou a téměř naléhavou skutečností, která vybízí k inovacím v oblasti potřeby využití, přičemž nedojde k zanedbání vizuální kvality.

Chránit a optimálně využít zdroje, znamená, porcelán nově objevit jako materiál přirozenosti, trvalosti a absolutní zdravotní snášenlivosti a zároveň se připojit k hledání dalších zlepšení vlastností složení hmoty, které dovede ekologickou a ekonomickou stránku, tak i design k optimální a přitom autentické symbióze. 

Také po stránce ekonomické došlo v posledních letech v německém porcelánovém průmyslu k podstatné změně. Mnoho tradičních podniků a známých značek zaniklo, nebo bylo převzato velkými podniky.  Zodpovědné jsou za to faktory určující mezinárodní obchod jako jsou konkurence ze zahraničí, produktové pirátství, krize ve finančním sektoru i kolísání měn. Na tyto změny reaguje odvětví kromě rostoucích pokročilých výrobních postupů a inteligentních produktových koncepcí, také novou strukturou odbytu a marketingovými strategiemi. Tímto se daří německému porcelánovému průmyslu uchránit na národním i mezinárodním poli.