Sdílej Porzellanikon s přáteli

Navigation

Ceramics and its Dimensions

Logo Ceramics and its dimensions
Charleston dancers, porcelánka Ens, 1920
Charleston dancers, porcelánka Ens, 1920

Keramika hraje odjakživa v celé Evropě důležitou roli v každodenním životě lidí: Keramika nás obklopuje jak v soukromí, tak i na veřejnosti a je námi denně používána.

Vývoj evropské keramiky silně ovlivnily odlišné místní kulturní vlivy, techniky i možnosti využití. Keramika je a byla v Evropě používána nejrůznějšími způsoby, sice v závislosti na kulturně-historickém kontextu, a ovlivněna rozdílnými stravovacími návyky, zvyklostmi a jinými architektonickými a dekorativními styly. Keramika je spojovacím prvkem a odráží regionální rozdíly v tradicích, životním stylu i sociálním a ekonomickém chování. Keramika je svérázný výrazový prostředek a umožňuje osobité možnosti vyjádření.

Ojedinělé tradice
Díky svým vlastnostem a mnohým možnostech formování zaujímá keramika jedinečné místo v životě člověka, což se nezmění ani v budoucnu. Toto je ústřední myšlenkou projektu. Kreativita a inovace vycházejí z jedinečných tradic Evropanů a je třeba je v dnešní době chápat v globálním kontextu. Stopy minulosti, potřeby současnosti, běh času a multikulturní pestrost jsou faktory, které ovlivňují trendy a vedou k vizím, jak se může keramika v budoucnu měnit v souvislosti s designem a technologií.

Keramika ze všech úhlů
Projekt „Ceramics and its Dimensions“ sbližuje muzea, univerzity a firmy, za účelem zkoumání různých aspektů tématu ze všech úhlů pohledu – kulturní, akademický, průmyslový – a k dosažení trvalých výsledků. Výsledky projektu jsou zpřístupněny široké veřejnosti díky digitálním médiím. Virtuální kampus umožní živou a rozmanitou výměnu mezi všemi partnery projektu a veřejností.


Doba trvání projektu: 1. prosinec 2014 až 30. listopad 2018

Moduly projektu

Partneři

Future Lights Competition